Gå tillbaka och ändra dina val

Jämförelse av val

Äldreguiden är baserad på två undersökningar som Socialstyrelsen genomför. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? samt Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Jämförelse av Centrala hemvårdsgruppen, Hemtj Adeocare och Söderköpings hemtjänst
Centrala hemvårdsgruppenHemtj AdeocareSöderköpings hemtjänst
Allmän information
Kommun/stadsdelKristinehamnNorrköpingSöderköping
InriktningPersonlig omvårdnad, ServiceinsatserPersonlig omvårdnad, ServiceinsatserPersonlig omvårdnad, Serviceinsatser
RegiformOffentligEnskildOffentlig
Helhetsomdöme
Andel personer som är mycket eller ganska nöjda med den här hemtjänsten85%76%85%
Inflytande och delaktighet
Andel personer som tycker att de alltid eller oftast kan påverka när personalen ska komma42%45%39%
Andel personer som tycker att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till deras önskemål om hur hjälpen ska utföras81%81%84%
Andel personer som har varit delaktiga i planen för hur biståndsbeslutet ska genomförasUppgift saknas100%97%
Personal
Personalen talar följande språk utöver svenskaswahili, arabiska, kurdiska, dari, bosniska, serbiska, ryska, kroatiska, albanska, thailändska, franska, finskaarabiska, persiska, spanska, farsi, franska, albanska, bosniska, kurdiska, somaliska, finskadari, persiska, kurdiska, arabiska, finska
Andel personer som tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter mycket bra eller ganska bra78%69%87%
Andel personer som tycker att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hemma hos dem85%61%79%
Gå tillbaka och ändra dina val