Gå tillbaka och ändra dina val

Jämförelse av val

Äldreguiden är baserad på en undersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Läs mer om undersökningen och frågorna som har ställts under Om Äldreguiden.

Detaljer av Borgerskapets Äldrehem
Borgerskapets Äldrehem
Allmän information
AdressUppgift saknas
Kommun/stadsdelSödermalm
InriktningAllmän vård och omsorg, Demensboende
RegiformEnskild
Antal platser72
Aktiviteter och träning
Andel personer som är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som det här äldreboendet erbjuder46%
Andel personer som tycker att möjligheterna att vistas utomhus är mycket bra eller ganska bra på det här äldreboendet69%
Det här äldreboendet erbjuder styrke- och balansträningEn gång i veckan eller oftare
Helhetsomdöme
Andel personer som är mycket eller ganska nöjda med det här äldreboendet81%
Inflytande och delaktighet
Andel personer som tycker att de alltid eller oftast kan påverka när de får hjälp av personalen 50%
Andel personer som tycker att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till deras önskemål om hur hjälpen ska utföras73%
Andel personer som har varit delaktiga i planen för hur biståndsbeslutet ska genomföras34%
Det här äldreboendet erbjuder möjlighet att delta i så kallade borådsmötenJa
Måltider
Andel personer som alltid eller oftast upplever måltiderna som en trevlig stund på dagen 64%
Andel personer som har en individuell plan för sina måltider100%
Personal och utbildning
Personalen talar följande språk utöver svenskaspanska, persiska, arabiska, tigringa, serbiska, franska, finska
Andel personer som tycker att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dem72%
Antal omsorgspersonal per antal platser, vardagar0,281
Antal sjuksköterskor per antal platser, vardagar0,036
Tillgång till omsorgspersonal med lämplig utbildning, vardagar87%
Gå tillbaka och ändra dina val