Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur tillgänglig aldreguiden.se är, vilka brister som finns och hur vi planerar att åtgärda dem. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

aldreguiden.se

Webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Tillgänglighet på webbplatsen

Den här webbplatsen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från aldreguiden.se i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post på alternativaformat@socialstyrelsen.se. Svarstiden är normalt en vardag.

Du kan också kontakta oss genom att:

Rapportera brister i tillgänglighet

Här kan du rapportera brister i tillgänglighet.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning som är tillsynsmyndighet för lagen om tillgänglighet till digital service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

De här bristerna i tillgänglighet känner vi till idag:

  • Vissa skönhetsfel i tabeller på har upptäckts vid användning av webbläsare: Microsoft Egde. Vi rekommenderar andra webbläsare. Vi planerar att åtgärda problemen under 2023.
  • I tabelläge finns det ett fåtal rubriker som läses upp två gånger vid användning av skärmläsare.

Hur vi testat webbplatsen?

Vi har granskat aldreguiden.se med hjälp av en oberoende aktör. Vi har också gjort en självskattning, interna tester, av tillgängligheten.

Senaste bedömningen gjordes under december 2021.

Webbplatsen publicerades i juni 2022.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 2022-05-21.

Senast uppdaterad:
Publicerat: