Så ansöker du om äldreomsorg

Här beskriver vi hur det går till att söka äldreomsorg. Det kan finnas skillnader beroende på vilken kommun du bor i.
 1. Steg 1

  Ansöka om insatser

  Du ansöker om äldreomsorg hos kommunen. Där får du kontakt med en biståndshandläggare, som är den som utreder vilket stöd du får. Du kan ansöka både muntligt och skriftligt.

 2. Steg 2

  Träffa en biståndshandläggare

  Du och biståndshandläggaren pratar om hur du upplever din livssituation och vad du skulle vilja få stöd med. Biståndshandläggaren ställer frågor om vad du klarar av att utföra själv och om du har svårigheter med något. Vid mötet informerar biståndshandläggaren om vilket stöd kommunen erbjuder. Stödet kallas formellt för insatser. Du har rätt att ansöka om vad du vill, ingen får styra dig i vad du ansöker om.

 3. Steg 3

  Beslut om insatser från äldreomsorgen

  Efter ert möte gör biståndshandläggaren en utredning och fattar beslut om vilka insatser du blir beviljad. Beslutet kallas biståndsbeslut och är skriftligt. Beslutet kan vara tidsbegränsat eller gälla tills vidare. 

  Du kan även få avslag på din ansökan, det vill säga att du inte bedöms ha rätt till de insatser som du ansökte om. Om du får avslag ska det vara tydligt motiverat i beslutet om skälen till varför du fick avslag. Du har alltid rätt att överklaga beslutet om du inte är nöjd. I samband med att du får beslutet ska du även få information om hur du gör för att överklaga det.

 4. Steg 4

  När du beviljats insatser från äldreomsorgen

  När du har beviljats insatser så får du besked om vilken utförare som ska ge dig stöd. Om din kommun erbjuder valfrihet inom äldreomsorgen så får du välja utförare själv. Biståndshandläggaren ger dig information om vilka utförare som du kan välja mellan. Om du inte vill eller inte kan välja själv får du en utförare som kommunen bestämt. När det är bestämt vilken utförare det blir kommer du att bli kontaktad av dem.