Mer om äldreomsorg

Läs om vilka insatser du kan ansöka om, vad äldreomsorg kostar och dina rättigheter kring äldreomsorg.

Kostnader

Här kan du läsa om vilka avgifter du får betala om du har hemtjänst eller bor på äldreboende.

Insatser i äldreomsorgen

Här kan du läsa om hemtjänst, äldreboende och andra insatser som du kan ansöka om hos kommunen.

Rättigheter

Behov av stöd i vardagen kan handla om hemtjänst, äldreboende eller annat stöd. Här kan du läsa mer om dina rättigheter.

Äldreomsorg för nationella minoriteter

Här kan du som behöver äldreomsorg och tillhör någon av våra fem nationella minoriteter hitta information om de rättigheter som gäller.