Vad kostar det?

Här kan du läsa om vilka avgifter du får betala om du har hemtjänst eller bor på äldreboende.

Hemtjänst

När du har hemtjänst betalar du en avgift för vården och omsorgen. Det kallas omsorgsavgift och den varierar mellan olika kommuner. Vad du ska betala beräknas individuellt baserat på din inkomst och eventuella bidrag. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxan, som är densamma för alla i landet. År 2024 är det 2 575 kronor per månad.

Äldreboende

När du flyttar till ett äldreboende betalar du en hyra för bostaden, en avgift för vården och omsorgen (omsorgsavgift) samt en avgift för maten.

Hyra för bostaden

Hyran varierar beroende på storlek och standard och du tecknar ett hyresavtal, precis som för hyresrätter på övriga bostadsmarknaden. Det är hyreslagens regler som gäller för hyressättningen.

Avgift för vården och omsorgen, omsorgsavgift

Avgiften för vården och omsorgen brukar också kallas omsorgsavgift, och varierar mellan olika kommuner. Vad du ska betala beräknas individuellt baserat på din inkomst och eventuella bidrag. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxan, som är densamma för hela landet. År 2024 är det 2 645 kronor per månad.  

Förbehållsbelopp

När kommunen räknar ut vilken avgift du ska betala för äldreboende eller hemtjänst måste de ta hänsyn till att du får behålla en summa som täcker dina normala levnadskostnader. Det kallas för förbehållsbelopp. När skatt, bostadskostnad och omsorgsavgift är betald ska du ha kvar en viss summa pengar varje månad. Om du lever ensam är det 7 062 kronor per månad och om du är sambo är det 5 762 kronor per person och månad år 2024. Om du inte har kvar det beloppet får du betala en reducerad avgift för omsorg.

Din make, maka eller sambo ska inte behöva hamna i en oskäligt försämrad ekonomisk situation för att du behöver äldreomsorg.

Senast uppdaterad:
Publicerat: