Äldreomsorg för nationella minoriteter

Du som behöver äldreomsorg och tillhör någon av Sveriges fem nationella minoriteter har särskilda rättigheter. Det kan till exempel handla om att du i en del sammanhang har rätt att få stöd i att använda ditt språk och utöva din kultur.

Kommuner, regioner och myndigheter har en skyldighet att informera dig om dina rättigheter som nationell minoritet.

Sveriges nationella minoriteter:

  • judar
  • romer
  • samer
  • sverigefinnar
  • tornedalingar

Nationella minoritetsspråk:

  • finska
  • jiddisch
  • meänkieli
  • romani chib
  • samiska

Rättigheter för nationella minoriteter anges i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Syftet med lagen är att skydda minoriteterna, deras språk och kulturer.

Äldreomsorg på ditt språk

När du ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorg har du rätt att få information om möjligheten till äldreomsorg på minoritetsspråk.

Om du jämför äldreomsorg kan du se vilka språk som personalen kan.

Finska, meänkieli eller samiska

I en del områden i Sverige har finska, meänkieli och samiska en särställning. De kallas för förvaltningsområden.

Service och omvårdnad

Du som bor i ett förvaltningsområde för ditt minoritetsspråk har rätt att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som ges inom äldreomsorgen av personal som kan finska, meänkieli och samiska.

Om du bor i en kommun som inte ingår i förvaltningsområdet har du rätt till äldreomsorg på ditt språk om det finns personal som kan det.

Kontakt med myndighet

Om du bor i ett förvaltningsområde för ditt minoritetsspråk har du rätt att ta kontakt med myndigheter genom att prata eller skriva på ditt språk.

Om du bor i en kommun som inte ingår i förvaltningsområdet ska du kunna använda ditt språk om myndigheten har personal som kan språket.

Jiddisch eller romani chib

Du som pratar jiddisch och romani chib har rätt att få äldreomsorg på ditt språk om det finns personal som kan språket.

Kulturell identitet

Inom den äldreomsorg som erbjuds på ditt minoritetsspråk har du också rätt att få stöd i att upprätthålla din kulturella identitet. Det kan ske på många olika sätt. Till exempel genom tillgång till särskild mat, kulturella inslag eller minoritetsspråkig media.

Vänd dig till din kommun

Om du vill veta vilka regler som gäller för att få äldreomsorg på ditt nationella minoritetsspråk kan du kontakta din kommun.

Senast uppdaterad:
Publicerat: