Gå tillbaka och ändra dina val

Jämförelse av val

Äldreguiden är baserad på en undersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Läs mer om undersökningen och frågorna som har ställts under Om Äldreguiden.

Detaljer av Hornstull Bräcke diakoni Vård- och omsorgsboende
Hornstull Bräcke diakoni Vård- och omsorgsboende
Allmän information
AdressUppgift saknas
Kommun/stadsdelSödermalm
InriktningDemensboende
RegiformEnskild
Antal platser36
Aktiviteter och träning
Andel personer som är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som det här äldreboendet erbjuder60%
Andel personer som tycker att möjligheterna att vistas utomhus är mycket bra eller ganska bra på det här äldreboendet33%
Det här äldreboendet erbjuder styrke- och balansträningEn gång i veckan eller oftare
Helhetsomdöme
Andel personer som är mycket eller ganska nöjda med det här äldreboendet73%
Inflytande och delaktighet
Andel personer som tycker att de alltid eller oftast kan påverka när de får hjälp av personalen 56%
Andel personer som tycker att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till deras önskemål om hur hjälpen ska utföras78%
Andel personer som har varit delaktiga i planen för hur biståndsbeslutet ska genomföras100%
Det här äldreboendet erbjuder möjlighet att delta i så kallade borådsmötenJa
Måltider
Andel personer som alltid eller oftast upplever måltiderna som en trevlig stund på dagen 80%
Andel personer som har en individuell plan för sina måltider100%
Personal och utbildning
Personalen talar följande språk utöver svenskaUppgift saknas
Andel personer som tycker att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dem60%
Antal omsorgspersonal per antal platser, vardagar0,25
Antal sjuksköterskor per antal platser, vardagar0,056
Tillgång till omsorgspersonal med lämplig utbildning, vardagar89%
Gå tillbaka och ändra dina val