Gå tillbaka och ändra dina val

Jämförelse av val

Äldreguiden är baserad på två undersökningar som Socialstyrelsen genomför. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? samt Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Detaljer av Villa Tureberg
Villa Tureberg
Allmän information
AdressKanalvägen 11, 19134, Sollentuna
Kommun/stadsdelSollentuna
InriktningAllmän vård och omsorg, Demensboende
RegiformEnskild
Antal platser60
Aktiviteter och träning
Andel personer som är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som det här äldreboendet erbjuderFör få svarande
Andel personer som tycker att möjligheterna att vistas utomhus är mycket bra eller ganska bra på det här äldreboendetFör få svarande
Det här äldreboendet erbjuder styrke- och balansträningEn gång i veckan eller oftare
Helhetsomdöme
Andel personer som är mycket eller ganska nöjda med det här äldreboendetFör få svarande
Inflytande och delaktighet
Andel personer som tycker att de alltid eller oftast kan påverka när de får hjälp av personalen För få svarande
Andel personer som tycker att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till deras önskemål om hur hjälpen ska utförasFör få svarande
Andel personer som har varit delaktiga i planen för hur biståndsbeslutet ska genomföras71%
Det här äldreboendet erbjuder möjlighet att delta i så kallade borådsmötenJa
Måltider
Andel personer som alltid eller oftast upplever måltiderna som en trevlig stund på dagen För få svarande
Andel personer som har en individuell plan för sina måltider71%
Personal och utbildning
Personalen talar följande språk utöver svenskaarabiska, persiska
Andel personer som tycker att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos demFör få svarande
Antal personer som en omsorgspersonal i snitt ansvarar för på en vardag5,5
Antal personer som en sjuksköterska i snitt ansvarar för på en vardag16,7
Tillgång till omsorgspersonal med lämplig utbildning, vardagar83%
Gå tillbaka och ändra dina val