Gå tillbaka och ändra dina val

Jämförelse av val

Äldreguiden är baserad på två undersökningar som Socialstyrelsen genomför. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? samt Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Detaljer av Hemtjänst Ström
Hemtjänst Ström
Allmän information
Kommun/stadsdelLilla Edet
InriktningPersonlig omvårdnad, Serviceinsatser
RegiformOffentlig
Helhetsomdöme
Andel personer som är mycket eller ganska nöjda med den här hemtjänsten93%
Inflytande och delaktighet
Andel personer som tycker att de alltid eller oftast kan påverka när personalen ska komma60%
Andel personer som tycker att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till deras önskemål om hur hjälpen ska utföras91%
Andel personer som har varit delaktiga i planen för hur biståndsbeslutet ska genomföras11%
Personal
Personalen talar följande språk utöver svenskaarabiska, albanska, somaliska, thailändska, polska, finska
Andel personer som tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter mycket bra eller ganska bra90%
Andel personer som tycker att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hemma hos dem88%
Gå tillbaka och ändra dina val