Gå tillbaka och ändra dina val

Jämförelse av val

Äldreguiden är baserad på två undersökningar som Socialstyrelsen genomför. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? samt Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Detaljer av Siggebogården
Siggebogården
Allmän information
AdressBjörnvägen 16, 18150, Lidingö
Kommun/stadsdelLidingö
InriktningAllmän vård och omsorg, Demensboende
RegiformOffentlig
Antal platser109
Aktiviteter och träning
Andel personer som är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som det här äldreboendet erbjuder67%
Andel personer som tycker att möjligheterna att vistas utomhus är mycket bra eller ganska bra på det här äldreboendet53%
Det här äldreboendet erbjuder styrke- och balansträningEn gång i veckan eller oftare
Helhetsomdöme
Andel personer som är mycket eller ganska nöjda med det här äldreboendet77%
Inflytande och delaktighet
Andel personer som tycker att de alltid eller oftast kan påverka när de får hjälp av personalen 49%
Andel personer som tycker att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till deras önskemål om hur hjälpen ska utföras74%
Andel personer som har varit delaktiga i planen för hur biståndsbeslutet ska genomföras100%
Det här äldreboendet erbjuder möjlighet att delta i så kallade borådsmötenJa
Måltider
Andel personer som alltid eller oftast upplever måltiderna som en trevlig stund på dagen 71%
Andel personer som har en individuell plan för sina måltider100%
Personal och utbildning
Personalen talar följande språk utöver svenskamandarin, franska, spanska, arabiska, grekiska, turkiska, persiska, ryska, serbokroatiska, albanska, thailändska, finska
Andel personer som tycker att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dem82%
Antal personer som en omsorgspersonal i snitt ansvarar för på en vardag3,6
Antal personer som en sjuksköterska i snitt ansvarar för på en vardag20
Tillgång till omsorgspersonal med lämplig utbildning, vardagar91%
Gå tillbaka och ändra dina val